Gŵyl Mynydda Ogwen 15ed - 16ed Medi 2017

Hafan

Hafan

Cafodd Gŵyl Mynydda Ogwen 2017 ei gynnal ar 15+16 Medi.

Roedd darlith gan Alan Hinkes ar y Nos Wener, Lowri Morgan oedd prif siaradwr y pnawn Cymraeg a Nigel Shepherd yr awdur ac arweinydd mynydd oedd ddiweddglo'r Ŵyl.
Yn ogystal oedd weithdai dringo am ddim gan AMI (Association of Mountaineering Instructors), Tîm Achub Mynydd De Eryri, siop Crib Goch, gwobrwyau raffl wych a digon o luniaeth yn cynnwys Jones Crisps a chwrw lleol.

Ar y Dydd Gwener oedd tîm yr Ŵyl yn ymweld â phedwar Ysgol Gynradd leol gyda'r syrffiwr enwog Llywelyn Williams a dringwr Calum Muskett.


Mae'r ŵyl yn tyfu a datblygu pob blwyddyn ac yn sicr mae'r penwythnos yn un i gadw yn y dyddiadur am 2018!